วิทยาลัยเทคนิคแพร่
5 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000